1
Bạn cần hỗ trợ?

HD131-V

1,800 

– Số lượng từ 100 – 299 giá thiệp: 2.300đ/c

– Số lượng từ 300 – 499 : 1.800đ/c

– Số lượng từ 500 trở lên : giảm thêm 5% tổng đơn

0979088653