1
Bạn cần hỗ trợ?

HD41

2,000 

– Số lượng từ 100 – 249 giá thiệp: 4.000đ/c

– Số lượng từ 250 – 499 (giảm – 15%): 3.400đ/c

– Số lượng từ 500 – 749 (giảm – 20%): 3.200đ/c

– Số lượng từ 750 – 999 (giảm – 25%): 3.000đ/c

– Số lượng từ 1000 (giảm – 30%): 2.800đ/c

0979088653