1
Bạn cần hỗ trợ?

HD60-PB

2,000 

– Số lượng từ 100 – 299 giá thiệp: 2.500đ/c

– Số lượng từ 300 – 499 : 2.000đ/c

– Số lượng từ 500 trở lên : giảm thêm 5% tổng đơn

– Giá chưa bao gồm tiền phong bì (+1.500đ)

0979088653