1
Bạn cần hỗ trợ?

HD96

3,000  2,500 

– Số lượng từ 100 – 299 giá thiệp: 3.000đ/c

– Số lượng từ 300 – 499 : 2.500đ/c

– Số lượng từ 500 trở lên : giảm thêm 5% tổng đơn

 

0979088653