1
Bạn cần hỗ trợ?

KP541-V

2,000 

– Số lượng từ 100 – 299 giá thiệp: 2.500đ/c

– Số lượng từ 300 – 499 : 2.000đ/c

– Số lượng từ 500 – 749: giảm thêm 5% tổng đơn

0979088653