1
Bạn cần hỗ trợ?

QH1

2,000 

– Số lượng từ 100 – 299 giá thiệp: 2.500đ/c

– Số lượng từ 300 – 499 : 2.000đ/c

– Số lượng từ 500 trở lên : giảm thêm 5% tổng đơn

 

 

0979088653